افزونه جلالی را نصب کنید. 8 ربيع أول 1444 Monday, 3 October , 2022

جایگاه سوخت

۰۵آبان
۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان تهران فعال شدند/ اتمام فعالسازی تاظهر

۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان تهران فعال شدند/ اتمام فعالسازی تاظهر

۹۰ درصد از جایگاه‌های عرضه سوخت در استان تهران فعال شده‌اند و به گفته مسئولان تا ظهر چهارشنبه تمام این جایگاه‌ها به مدار بازخواهند گشت.

۰۵آبان
۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان تهران فعال شدند/ اتمام فعالسازی تاظهر

۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان تهران فعال شدند/ اتمام فعالسازی تاظهر

۹۰ درصد از جایگاه‌های عرضه سوخت در استان تهران فعال شده‌اند و به گفته مسئولان تا ظهر چهارشنبه تمام این جایگاه‌ها به مدار بازخواهند گشت.