افزونه جلالی را نصب کنید. 8 ربيع أول 1444 Monday, 3 October , 2022

سیدابوالفضل پرپنچی

۱۵آبان
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در رباط کریم به ملاقات مردم رفت

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در رباط کریم به ملاقات مردم رفت

ملاقات مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در اداره کمیته امداد شهرستان رباط کریم برگزار شد.

۰۴آبان
ملاقات مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران در اسلامشهر برگزار شد

ملاقات مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران در اسلامشهر برگزار شد

ملاقات مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در اداره کمیته امداد شهرستان اسلامشهر برگزار شد.