افزونه جلالی را نصب کنید. 25 ربيع ثاني 1443 Tuesday, 30 November , 2021

مبارزه با مواد مخدر

۲۹مهر
کمیته اشتغال حلقه مفقوده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است
فرماندار بهارستان:

کمیته اشتغال حلقه مفقوده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: اشتغال افراد بهبود یافته باید به عنوان یک ماموریت اولویت دار در دستور کار قرار گیرد.