افزونه جلالی را نصب کنید. 8 ربيع أول 1444 Monday, 3 October , 2022

13 آبان

۱۳آبان
اجتماع مردمی ۱۳ آبان مردم رباط کریم برگزار شد

اجتماع مردمی ۱۳ آبان مردم رباط کریم برگزار شد

اجتماع مردمی ۱۳ آبان شهرستان رباط کریم در میدان معلم شهرستان برگزار شد.

۱۳آبان
اجتماع مردمی ۱۳ آبان مردم اسلامشهر برگزار شد

اجتماع مردمی ۱۳ آبان مردم اسلامشهر برگزار شد

اجتماع مردمی ۱۳ آبان در شهرستان اسلامشهر همزمان با سایر شهرستان ها و در مقابل سپاه اسلامشهر آغاز شد.